ΣΗΜΑ 

Πωλητής  

 
adidas Hellas A.E. 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 112 & Οδός Ζαμάνου 1 

16674 Γλυφάδα, Αθήνα  

Ελλάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτή η διεύθυνση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επιστροφές. Αν θες να επιστρέψεις κάτι πρέπει να δημιουργήσεις ετικέτα δωρεάν επιστροφής  εδώ.  

 

Αριθμός μητρώου ανώνυμων εταιρειών: 30324/01NT/B/94/31, Γενικό Μητρώο Εμπορίου αριθμός: Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών: 057822504000 

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: EL094410037